Gry i zabawy

Orientacja w przestrzeni

Będziesz potrzebować następujących elementów: kolorowe strzałki (prosto, w prawo, w lewo), kolorowe kartoniki lub kółeczka, elementy do pobrania z zakładki “STRZAŁKI”, znajdziesz je TUTAJ zabawka. Przebieg ćwiczenia: rozłóż wraz z dziećmi kilka kolorowych elementów na macie, umieść na macie zabawkę, poproś dzieci, aby strzałkami zaplanowały jej trasę tak, aby po drodze zebrała wszystkie elementy. Ćwiczymy: planowanie, wyobraźnię, koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych, określanie kierunków, orientację w przestrzeni. Dobra rada: Na początku poproś dzieci, aby ułożyły strzałki w polach na macie, dokładnie w kratkach, po których będzie...

Skracanie kodu (do ćwiczenia “Orientacja w przestrzeni”)

Sprawdź ćwiczenie Orientacja w przestrzeni TUTAJ Gdy dzieci tworzą skomplikowaną i długą drogę, zazwyczaj pytają, czy mogą stworzyć krótszy kod. To doskonałe zobrazowanie mnożenia! Wystarczy, że pod strzałkami wspólnie dodacie cyfry i gotowe. Cyfry do pobrania z zakładki “CYFRY I LITERKI", znajdziesz je TUTAJ

Określanie współrzędnych

Będziesz potrzebować następujących elementów: kilka kolorowych kółeczek lub kartoników o wymiarach 13 x 13 cm, 10 literek (A-J), 10 cyfr (1-10), elementy do pobrania z zakładki “KSZTAŁTY, CYFRY I LITERY”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: rozłóż wraz z dziećmi kolorowe elementy w polach maty, w górnej pomarańczowej części KodujMaty ułóż litery A-J w lewej części ułóż 10 cyfr (1-10), poproś dzieci o odczytanie położenia kolorowych elementów, np. żółty H7, zielony C5, Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych, określanie kolorów, utrwalanie cyfr i liter. Dobra rada: Jeśli...

Dyktando graficzne – motyl

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 10 kolorowych kartek, o wymiarach 13 x 13 cm, wyciętych z kolorowego papieru: 42 czerwone, 4 granatowe, 12 żółtych, zestaw 10 czarno-białych kart z literkami, zestaw 10 czarno-białych kart z cyframi, elementy do pobrania z zakładki “CYFRY I LITERYY”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w górnej części KodujMaty kolejno 10 liter (A-J), w lewej części KodujMaty w kolumnie ułóż 10 cyfr (1-10), Wariant I ćwiczenia: wymieniasz kody, np. czerwony A2, niebieski C1, aż...

Ortografia – wersja memory

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw kart ortograficznych (obrazki + słowa) elementy do pobrania znajdziesz w TUTAJ spośród różnych 60 par słówek do nauki ortografii (rz, ż, ch, h, u, ó) wybierz 50 par, wymieszaj karty Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi karteczki obrazkiem i słowem do dołu w różnych polach, dzieci odkrywają kolejno kartoniki, poszukując par, gdy znajdą parę, znika ona z planszy. Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość pisowni rzeczowników z "rz", "ż", "ch", "h", "u", "ó". Dobra rada: Nie zawsze trzeba zapełnić wszystkie pola KodujMaty: jeśli...

Ortografia – wersja kolumnowa

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 120 kart ortograficznych (obrazki + słowa) elementy do pobrania znajdziesz w TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż w górnej, pomarańczowej części KodujMaty 6 kartoników: "RZ", "Ż", "CH, "H", U", "Ó", utworzą one kolumny, wymieszaj 60 obrazków, wyciągając kolejno obrazki, zapytaj, w której kolumnie chciałyby umieścić słowo, np. obrazek żaby powinien być umieszczony w kolumnie z "Ż", gdy umieścicie wszystkie obrazki, wyciągnij kartoniki ze słówkami i umieszczajcie je kolejno w polach z odpowiednimi obrazkami. Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość pisowni rzeczowników z “rz”,...

Ortografia – symetria

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 100 kart ortograficznych (obrazki + słowa) elementy do pobrania znajdziesz w TUTAJ Przebieg ćwiczenia: poprowadź na środku maty sznurek/pasek bibuły, dzieląc KodujMatę na dwie równe części, po pięć pól na każdej stronie, po lewej stronie umieść kilka obrazków (im więcej, tym poziom trudności wzrasta), poproś dzieci, aby symetrycznie do osi ułożyły po prawej stronie słówka odpowiadające obrazkom po lewej stronie; następnie odwrotna kolejność: słówko - obrazek. Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość pisowni rzeczowników z “rz”, “ż”, “ch”, “h”, “u”, “ó”,...

Działania matematyczne i kodowanie

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 100 kart z działaniami matematycznymi,karty z cyframi (1-10),elementy do pobrania znajdziesz w zakładkach "CYFRY" i "DOMINO I DZIAŁANIA" TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż w górnej, pomarańczowej części KodujMaty 10 kartoników z cyframi 1-10, utworzą one kolumny,wymieszaj 100 obrazków z działaniami dodawania i odejmowania,wyciągając kolejno obrazki, zapytaj, w której kolumnie z wynikiem powinniśmy umieścić dane działanie, np. kartonik "2+3" umieścimy w kolumnie z cyfrą 5 Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych, działania dodawania i odejmowania. Dobra rada: Nie zawsze trzeba zapełnić wszystkie pola KodujMaty: jeśli...

Określanie położenia

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 9 kolorowych kart z obrazkami, kształtami lub innymi kartonikami, elementy do pobrania z zakładki “NAD, POD, GÓRA, DÓŁ”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w dziewięciu polach KodujMaty 9 elementów, tworząc wewnętrzną siatkę trzy na trzy pola, umieść w nich elementy obrazkowe, wymieniaj następujące pojęcia: prawy górny róg, lewy górny róg, górny środek, środek, dolny środek, prawy środek, lewy środek, prawy dolny róg, lewy dolny róg. dzieci określają, co znajduje się w danym polu;...

Rozpoznawanie figur i kolorów

Będziesz potrzebować następujących elementów: plamki (10) figury czarno-białe  (10) 10 figur w 10 wariantach kolorystycznych elementy do pobrania z zakładki “FIGURY GEOMETRYCZNE”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w górnej części KodujMaty kolejno biało-czarne figury, z lewej strony maty w kolumnie umieść kolejno kolorowe plamki, poproś dzieci, aby umieszczały kolorowe elementy z myśl zasady: kolor+kształt w odpowiednich polach, "gdzie położymy czerwony trójkąt?", "gdzie będzie leżeć fioletowe koło", etc. Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych, kolorów, figur geometrycznych. Dobra rada: Przy pierwszym wprowadzeniu ćwiczenia,...