Przedszkole

Orientacja w przestrzeni

Będziesz potrzebować następujących elementów: kolorowe strzałki (prosto, w prawo, w lewo), kolorowe kartoniki lub kółeczka, elementy do pobrania z zakładki “STRZAŁKI”, znajdziesz je TUTAJ zabawka. Przebieg ćwiczenia: rozłóż wraz z dziećmi kilka kolorowych elementów na macie, umieść na macie zabawkę, poproś dzieci, aby strzałkami zaplanowały jej trasę tak, aby po drodze zebrała wszystkie elementy. Ćwiczymy: planowanie, wyobraźnię, koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych, określanie kierunków, orientację w przestrzeni. Dobra rada: Na początku poproś dzieci, aby ułożyły strzałki w polach na macie, dokładnie w kratkach, po których będzie...

Skracanie kodu (do ćwiczenia “Orientacja w przestrzeni”)

Sprawdź ćwiczenie Orientacja w przestrzeni TUTAJ Gdy dzieci tworzą skomplikowaną i długą drogę, zazwyczaj pytają, czy mogą stworzyć krótszy kod. To doskonałe zobrazowanie mnożenia! Wystarczy, że pod strzałkami wspólnie dodacie cyfry i gotowe. Cyfry do pobrania z zakładki “CYFRY I LITERKI", znajdziesz je TUTAJ

Określanie współrzędnych

Będziesz potrzebować następujących elementów: kilka kolorowych kółeczek lub kartoników o wymiarach 13 x 13 cm, 10 literek (A-J), 10 cyfr (1-10), elementy do pobrania z zakładki “KSZTAŁTY, CYFRY I LITERY”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: rozłóż wraz z dziećmi kolorowe elementy w polach maty, w górnej pomarańczowej części KodujMaty ułóż litery A-J w lewej części ułóż 10 cyfr (1-10), poproś dzieci o odczytanie położenia kolorowych elementów, np. żółty H7, zielony C5, Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych, określanie kolorów, utrwalanie cyfr i liter. Dobra rada: Jeśli...

Dyktando graficzne – motyl

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 10 kolorowych kartek, o wymiarach 13 x 13 cm, wyciętych z kolorowego papieru: 42 czerwone, 4 granatowe, 12 żółtych, zestaw 10 czarno-białych kart z literkami, zestaw 10 czarno-białych kart z cyframi, elementy do pobrania z zakładki “CYFRY I LITERYY”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w górnej części KodujMaty kolejno 10 liter (A-J), w lewej części KodujMaty w kolumnie ułóż 10 cyfr (1-10), Wariant I ćwiczenia: wymieniasz kody, np. czerwony A2, niebieski C1, aż...

Ortografia – symetria

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 100 kart ortograficznych (obrazki + słowa) elementy do pobrania znajdziesz w TUTAJ Przebieg ćwiczenia: poprowadź na środku maty sznurek/pasek bibuły, dzieląc KodujMatę na dwie równe części, po pięć pól na każdej stronie, po lewej stronie umieść kilka obrazków (im więcej, tym poziom trudności wzrasta), poproś dzieci, aby symetrycznie do osi ułożyły po prawej stronie słówka odpowiadające obrazkom po lewej stronie; następnie odwrotna kolejność: słówko - obrazek. Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość pisowni rzeczowników z “rz”, “ż”, “ch”, “h”, “u”, “ó”,...

Określanie położenia

Będziesz potrzebować następujących elementów: zestaw 9 kolorowych kart z obrazkami, kształtami lub innymi kartonikami, elementy do pobrania z zakładki “NAD, POD, GÓRA, DÓŁ”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w dziewięciu polach KodujMaty 9 elementów, tworząc wewnętrzną siatkę trzy na trzy pola, umieść w nich elementy obrazkowe, wymieniaj następujące pojęcia: prawy górny róg, lewy górny róg, górny środek, środek, dolny środek, prawy środek, lewy środek, prawy dolny róg, lewy dolny róg. dzieci określają, co znajduje się w danym polu;...

Rozpoznawanie figur i kolorów

Będziesz potrzebować następujących elementów: plamki (10) figury czarno-białe  (10) 10 figur w 10 wariantach kolorystycznych elementy do pobrania z zakładki “FIGURY GEOMETRYCZNE”, znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w górnej części KodujMaty kolejno biało-czarne figury, z lewej strony maty w kolumnie umieść kolejno kolorowe plamki, poproś dzieci, aby umieszczały kolorowe elementy z myśl zasady: kolor+kształt w odpowiednich polach, "gdzie położymy czerwony trójkąt?", "gdzie będzie leżeć fioletowe koło", etc. Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych, kolorów, figur geometrycznych. Dobra rada: Przy pierwszym wprowadzeniu ćwiczenia,...

Domino, kolory i nakrętki

Będziesz potrzebować następujących elementów: kolorowe plamki (czerwona, zielona, niebieska, żółta) domino (1-4) elementy do pobrania z zakładki “DOMINO” oraz "KSZTAŁTY", znajdziesz je TUTAJ kolorowe nakrętki z butelek napojów lub soczków w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym. Zamiast nakrętek możesz także użyć plasteliny. Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w górnej części KodujMaty kolejno karty domina, z lewej strony maty w kolumnie umieść kolejno kolorowe plamki, poproś dzieci, aby umieszczały kolorowe nakrętki z myśl zasady: kolor+liczba nakrętek w odpowiednich polach, “ile nakrętek i...

Angielski – słówka i kolory

Będziesz potrzebować następujących elementów: masz do dyspozycji 170 obrazków obiektów, zwierząt, przedmiotów, owoców, etc. zestaw 100 kolorowych kart z kształtami (10 obrazków w 10 wariantach kolorystycznych), zestaw czarno-białych kształtów (10), plamki (10 kolorów) elementy do pobrania z zakładki "KSZTAŁTY", znajdziesz je TUTAJ Przebieg ćwiczenia: masz do dyspozycji 170 obrazków obiektów, zwierząt, przedmiotów, owoców, etc. z naszej bazy kształtów, wybierz spośród nich 100 kolorowych kart z kształtami (10 obrazków w 10 wariantach kolorystycznych), ułóż wraz z dziećmi w górnej części KodujMaty kolejno biało-czarne obiekty, powtórz...

Ćwiczenie: układ współrzędnych z obiektami i kolorami

Będziesz potrzebować następujących elementów: plamki (10) obiekty czarno-białe (10) 10 obiektów w 10 wariantach kolorystycznych   Elementy do pobrania znajdziesz w TUTAJ               Przebieg ćwiczenia: ułóż wraz z dziećmi w górnej części KodujMaty kolejno biało-czarne obiekty, z lewej strony maty w kolumnie umieść kolejno kolorowe plamki, poproś dzieci, aby umieszczały kolorowe elementy z myśl zasady: kolor+kształt w odpowiednich polach, "gdzie położymy czerwoną parasolkę?", "gdzie będzie leżeć fioletowy trójkąt", etc. Ćwiczymy: koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych. Dobra rada: Przy pierwszym wprowadzeniu ćwiczenia, dla zobrazowania zasad umieszczania obiektów w układzie...